III.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE KRİTİK TARTIŞMALAR KONGRESİ
BİLİM KURULU (*isimler unvan ve soyadı sırasına göre listelenmiştir)
III.INTERNATIONAL CONGRESS ON CRITICAL DEBATES IN SOCIAL SCIENCES
SCIENCE BOARD
Prof.Dr.Bülent AÇMA

Prof.Dr.Erdinç ALTAY

Prof.Dr.Başak ATAMAN

Prof.Dr.Ahmet AY

Em. Prof.Dr.Canan AY

Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ

Prof.Dr.Mehmet BAŞAR

Prof.Dr.Ercan BAYAZITLI

Prof.Dr.Ruziye COP

Prof.Dr.Tarkan ÇAVUŞOĞLU

Prof.Dr.Özhan ÇETİNKAYA

Em.Prof.Dr.Zeynel DİNLER

Prof.Dr.Ömer Selçuk EMSEN

Em.Prof.Dr.Cemil ERTUĞRUL

Prof.Dr.Cevat GERNİ

Prof.Dr.Ramazan GÖKBUNAR

Prof.Dr.Ali Kemal GÜRBÜZ

Prof.Dr.Ahmet İNCEKARA

Prof.Dr.Kerem KARABULUT

Prof.Dr.Semra KARACAER

Prof.Dr.Zeynep KARAÇOR

Prof.Dr.Oğuz KARADENİZ

Prof.Dr.Hasan KAZDAĞLI

Prof.Dr.Julide KESKEN

Prof.Dr.Recep KÖK

Prof.Dr.Abdullah KUZU

Prof.Dr.C.Coşkun KÜÇÜKÖZMEN

Prof.Dr.Sedat MURAT

Prof.Dr.Sinan NARDALI

Prof.Dr.Yaşar ONAY

Prof.Dr.Semra ÖNCÜ

Prof.Dr.Pınar Süral ÖZER

Prof.Dr.Işıl ÖZKAN

Prof.Dr.Abitter ÖZULUCAN

Prof.Dr.Serap PALAZ

Prof.Dr.Metin SABAN

Prof.Dr.Haldun SOYDAL

Prof.Dr.Ayşe ŞAHİN

Prof.Dr.Ahmet ŞAHİNÖZ

Prof.Dr.Fatma TEKTÜFEKÇİ

Prof.Dr.Ercan UYGUR

Prof.Dr.Doğan UYSAL

Prof.Dr.Yaşar UYSAL

Prof.Dr.Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Prof.Dr.Asıf YOLDAŞ

Doç.Dr.Asena ALTIN GÜLOVA

Doç.Dr.Pınar AYTEKİN

Doç.Dr.Emine FIRAT

Doç.Dr.Ufuk GENCEL

Doç.Dr.Burak HERGÜNER

Doç.Dr.Hakan HOTUNLUOĞLU

Doç.Dr.Özge KARAEGE

Doç.Dr.Ferhan SAYIN

Doç.Dr.Ecehan YEŞİLOVA ARAS

Dr.Öğr.Ü.Didem TAŞER ERDOĞAN

Anadolu Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Türkiye Ekonomi Kurumu

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Antalya Akev Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Uluslararası Final Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Brunel University