BİLDİRİ GÖNDERİM SONA ERMİŞTİR

———————————————————————————————————————————————————————–

  • BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri özetinizi yüklemeden önce lütfen aşağıdaki Bildiri özeti yazım kurallarını dikkatlice okuyunuz.

BAŞLIK; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Tamamı büyük harfle yazılmalıdır.

YAZAR(LAR); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tamamı büyük harf) açık olarak yazılmalıdır.

KURUM(LAR); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.

ÖZET METNİ; Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.

ÖZET METNİ 300 – 500 kelime ile sınırlandırılmıştır; BAŞLIK, YAZAR(LAR) ve KURUM(LAR) bu sınırlamanın dışındadır. 300 kelimeden kısa, 500 kelimeden uzun olan özetler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Bilimsel Kurul, sunum şeklini değiştirme yetkisine sahiptir. Poster sunumlarınız için lütfen kongre sekreteryası ile email yoluyla iletişime geçiniz.

  • NASIL GÖNDERECEKSİNİZ

Özetler, kongre web sitesinde bulunan gönderim sayfasından gönderilecektir, web adresi dışında e-posta yoluyla gönderilecek özetler kabul edilmeyecektir.

1) BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME PANELİ’ne ilk kez giriyorsanız, BİLDİRİ GÖNDER linki üzerinden ulaşacağınız formu doldurmalısınız. Formda ilgili alanlarla birlikte bildiri özetinizi girebileceğiniz alan mevcuttur. Bu alana sunum yapacağınız dilde bildiri özetinizi girmeniz gerekmektedir. Ayrıca bir dosya gönderimine gerek yoktur.

2) Kaydınızı tamamladıktan size verilecek BİLDİRİ NUMARASI‘nı lütfen not ediniz. Panele daha sonraki girişlerinizde sizden bildiri numarası  ve kendi belirlemiş olduğunuz şifre istenecektir.

Bildiri özetleri 300 – 500 sözcük ile sınırlıdır. Özetlerinizde düzeltme ve gönderme için tarihler 24 HAZİRAN – 15 TEMMUZ 2019 olup, bu tarihler dışında bildiri gönderimi yapılmayacaktır.

  • BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri değerlendirme ve kabul süreci bildiri yazarlarının ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır. Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri, poster) konusundaki son karar Hakemlere aittir. Kabul edilen özetlerin değerlendirme sonucu bildirimi  19 TEMMUZ  2019 tarihinde sunumu yapacak olan yazara e-posta yolu ile gönderilecektir. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak olan yazar sorumludur. Kabul edilen bildirinin sunulabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını 19 TEMMUZ – 26 TEMMUZ 2019  tarihleri arasında  tamamlaması gerekmektedir.

Her kayıtlı katılımcı en fazla 2 (iki) bildiriyle katılabilir.

Kabul edilen özetler Bildiri Özetleri Kitabı’nda, sonrasında istenecek olan tam metinleri ise Kongre Kitabı’nda yer alacaktır.

Özetleri kabul edilen bildirilerin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur. Birden fazla yazarlı bildirilerde sunumu yapacak yazar dışındaki yazarların da kongreye katılmak istemeleri halinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Sözel veya poster sunumu yapılmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.

Bildiri Özeti Kabul Edilen Yazarlar için Tam Metin Bildiri Gönderme Koşulları;

Aşağıdaki kriterlere uygun olarak en geç 31 EKİM 2019 tarihinde gönderilen tam metinler yeni Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olan kongremizin tam metin kitabında basılacaktır. Son gönderim tarihini geçen bildiriler kitapta yer alamayacaktır.

Bildiriler özet, ana metin, tablolar, şekiller ve kaynakça dahil 12 sayfayı geçmeyecek şekilde iki yana yaslı olarak yazılmalıdır, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Başlık 14 punto, kalın ve büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Birden fazla kurum mevcut ise, hangi yazarın hangi kurumda görev aldığını belirlemek üzere yazar ve kurum numaralandırması yapılmalıdır. Araştırma metinlerinde GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER ve KAYNAKLAR alt bölümleri yer almalıdır. Tablo başlıkları ait oldukları tablonun üzerinde, şekil ve grafik başlıkları ise ait oldukları şekil ve/veya grafiğin altında yer almalıdır. Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve bir buçuk (1,5) satır aralığıyla Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre sıralı olarak APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun hazırlanmalı, metin içinde geçen tüm kaynaklar “kaynaklar” listesinde verilmelidir.