Kongre Başkanı

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

 

III.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE KRİTİK TARTIŞMALAR KONGRESİ

DÜZENLEME KURULU (*isimler unvan ve soyadına göre listelenmiştir)

III.INTERNATIONAL CONGRESS ON CRITICAL DEBATES IN SOCIAL SCIENCES

ORGANIZING BOARD

Prof.Dr.Hüseyin AKAY

Prof.Dr.Derya ALTUNBAŞ

Prof.Dr.Cevdet Alptekin KAYALI

Prof.Dr.Duygu KIZILDAĞ

Doç.Dr.Serkan ÇANKAYA

Doç.Dr.Funda ÇOBAN

Doç.Dr.Musa GÖK

Doç.Dr.Ferhat TOPBAŞ

Dr.Öğr.Ü.Betül AYGÜN

Dr.Öğr.Ü.Günal BİLEK

Dr.Öğr.Ü.Ekin ERDEM

Dr.Öğr.Ü.Ümit GÜVEYİ

Dr.Öğr.Ü.Eylül KABAKÇI GÜNAY

Dr.Öğr.Ü.Dilek KARAMAN

Dr.Öğr.Ü.Rükan Kutlu KORLU

Dr.Öğr.Ü.Ece KUZULU

Dr.Öğr.Ü.Alev ÖZER TORGALÖZ

Dr.Öğr.Ü.Dilara SÜLÜN

Arş.Gör.Oğuzcan AKDEMİR

Arş.Gör.Gülçin DEMİRCAN

Arş.Gör.Betül EĞLENOĞLU

Arş.Gör.İsmail Hakkı ÜNAL

Metin AKBULUT