Çalıştay Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKAYA (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İktisat Bölümü)

mehmet.karakaya@ikc.edu.tr, karakayamehmet@gmail.com

Çalıştay Süresi:4 saat

Çalıştay Düzeyi:Başlangıç

Katılımcı Sayısı:En az 10, En Çok 20. Katılımcı sayısının fazla olması halinde erken başvurulara öncelik verilecektir. Temel iktisat teorisi bilgisine sahip olmak çalıştaya katılım için yeterlidir.

Amaç: Oyunlar kuramı bireylerin (bu bireylere oyuncu diyeceğiz ve bu oyuncular firmalar, bir seçime katılan partiler, ülkeler vb. olabilir) stratejik etkileşimini inceleyen bir disiplindir ve oyunlar kuramının iktisatta, uluslararası ilişkilerde, psikolojide, bilgisayar bilimlerinde ve daha pek çok alanda geniş bir uygulama alanı mevcuttur. İşbirliksiz oyunların modellenmesi ve işbirliksiz oyunlarda çözüm kavramlarının örnekler eşliğinde öğrenilmesi, bu çalıştayın temel amacını oluşturmaktadır.

İçerik: Çalıştayın ilk oturumunda, oyunlar kuramının tarihi ve oyunlar kuramı çalışmalarına verilen Nobel ödülleri ile beraber işbirliksiz oyunların modellenmesi üzerinde durulacaktır. Oyunların modellenmesinin ardından “bir oyundaki bir oyuncu nasıl davranmalıdır” sorusu eşliğinde başat çözüm ve Nash çözüm kavramları işlenecektir. Oyunların modellenmesi ve çözüm kavramlarının işlenmesi tutuklu açmazı, cinsiyetler savaşı, çoğunluk yöntemiyle seçim, kapalı zarf birinci ve ikinci fiyat ihale modelleri  ve paraların eşleştirilmesi oyunları ile beraber çalışılacaktır. Ayrıca, oyunlarda Pareto bakımdan verimlilik kavramı üzerinde durulacaktır.

Seçilmiş Kaynaklar:

  • OSBORNE, Martin, J. “An Introduction to Game Theory”, Oxford University Press, 2009.
  • PETERS, Hans. “Game Theory, A Multi-Leveled Approach”, Springer-Verlag, 2008.
  • GIBBONS, Robert. “A Primer in Game theory”, Prentice-Hall, 1992.

Çalıştay Zamanı: Çalıştaylar Kongre Programı kapsamında 20.00’de başlayacaktır, katılım ücreti 100 Türk Lirasıdır. Katılımcılara sertifika verilecektir.